1

Καραούλι

Η παραδοσιακή ταβέρνα το Καραούλι βρίσκεται στο Βροντερό Τρικάλων.