1

Τα Κανάβια

Η παραδοσιακή ταβέρνα τα Κανάβια βρίσκεται στην Ελάτη.