1

Ξενώνας Ζάχος

Ο ξενώνας Ζάχος, βρίσκεται στην Ελάτη.